Αποτελέσματα εξετάσεων Μαΐου 2018 – 100% επιτυχία!

Για ακόμα μια φορά το Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας CONCORDE είχε 100% επιτυχία στα πτυχία όλων των επιπέδων: DALF C2, DALF C1, Sorbonne C1, DELF B2, DELF B1 και DELF A2! Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!