Παραλαβή πτυχίων DELF

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι πέρασαν στις εξετάσεις των γαλλικών την εξεταστική περίοδο του Μαΐου 2016 μπορούν να παραλαμβάνουν τα πτυχία τους από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.