Δωρεάν όλα τα μεταπτυχιακά στη Γαλλία

Σας ενημερώνουμε ότι σε όλα τα γαλλικά Πανεπιστήμια τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι δωρεάν. Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε το μεταπτυχιακό σας στη Γαλλία αλλά δεν έχετε καμία ή ελάχιστη γνώση της γαλλικής γλώσσας μπορείτε να εγγραφείτε στο εντατικό μας πρόγραμμα κατά το οποίο φτάνετε στο επίπεδο DELF B2 μέσα σε 11 μόνο μήνες! Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ!