Αποτελέσματα εξετάσεων DALF C1 – Μάιος 2015 – 50% επιτυχία!

Συγχαίρουμε τον μαθητή μας Ξαφένια Θάνο που πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις DALF C1 του Μαΐου 2015!