Τμήματα Γαλλικών

Βασικά Τμήματα

 • Παιδικά
 • Εφηβικά
 • Ενηλίκων

Ειδικά Τμήματα

 • Προετοιμασία για τη Γαλλική Φιλολογία
 • Νομική Ορολογία
 • Σχολή Δικαστών
 • Τμήμα συνομιλίας
 • Ορολογία τουριστικών και ξενοδοχειακών επαγγελμάτων
 • Προετοιμασία για γαλλόφωνες χώρες:
  – Μαθήματα φοιτητών για Erasmus
  – Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
  – Εργασία

Ατομικά / Ιδιαίτερα Μαθήματα

* Προβολή γαλλικών ταινιών σε τμήματα όλων των επιπέδων.

Κύκλοι Σπουδών

– Προπαρασκευαστικό τμήμα (C.P.) για παιδιά τρίτης και τετάρτης δημοτικού

– 3 χρόνια σπουδών (από πέμπτη ή έκτη δημοτικού) για πτυχίο DELF (A1-A2-B1)

– Ενηλίκων:

Αρχάριοι

 • 1 χρόνο για A2 (4 ώρες την εβδομάδα)
 • 1 χρόνο για Β1 (εντατικά – 5 ώρες την εβδομάδα)
 • 2 χρόνια για B1 (κανονικό τμήμα – 4 ώρες την εβδομάδα)

Μεσαίοι

 • 1 χρόνο για B2 (5 ώρες την εβδομάδα)
 • 1 χρόνο για Sorbonne B2

Προχωρημένοι

 • 1 χρόνο για C1
 • 1 χρόνο για C2
 • 1 χρόνο για Sorbonne I
 • 1 χρόνο για Sorbonne ΙΙ