Επικοινωνία

CONCORDE
Β. Όλγας 124
Θεσσαλονίκη
Τ.K. 54645
Τηλ. : 2310 816100
Fax – Τηλ. : 2310 810910
Email : info@concorde.gr

Εύκολη πρόσβαση με λεωφορεία του ΟΑΣΘ:
3, 5, 5A, 6, 7, 8, 33, 33A, 39, 39A, 70, 70A, 71, 71A, (Στάση Γεωργίου)
2, 31, 45A, 78 (Στάση 25ης Μαρτίου)